Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej

Ksiądz proboszcz: ks. dr Roman Zapała

Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej, 34-210 Zembrzyce, Śleszowice 214

Telefon komórkowy:+48 785 683 773

Telefon stacjonarny: +48 33 874 63 75

E-mail ks. proboszcz: parafiasleszowice@diecezja.pl

Adres strony www: parafia-sleszowice.org

Konta bankowe parafii: 

Bank Pekao S.A.

PL 60 1240 4197 1111 0011 1213 1880

USD 69 1240 4197 1787 0011 1213 2353 

EUR 96 1240 4197 1978 0011 1213 2308

Dane do przelewu:

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 

z siedzibą 34-210 ŚLESZOWICE, ŚLESZOWICE 214, PL