„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. (…) Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. (…) „Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. 

     (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1285)

Kandydaci zgłaszają się na początku klasy pierwszej gimnazjum, w miesiącu wrześniu. Otrzymują indeks bierzmowanego, który jest dokumentem potwierdzającym zaangażowanie kandydata w życie religijne parafii. 

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

  • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.;
  • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania – raz w miesiącu;
  • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania – raz w miesiącu, uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym / październik /Roratach, Drodze Krzyżowej.

 DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

METRYKA CHRZTU Chrzest jest pierwszym sakramentem, bez którego nie można przyjąć innych sakramentów. Informacja o chrzcie przyjętym w naszej parafii jest zapisana w księgach parafialnych. Jeśli natomiast chrzest był poza naszą parafią, to trzeba dostarczyć metrykę chrztu (w kl. III).